Tin tức – Suất ăn giá rẻ

RỘN RÀNG MÙA TRUNG THU

Trong những ngày qua, các Tác viên Quỹ Từ thiện Bông Sen từ các Quán Nụ Cười và Yên Vui tất bật hơn hẳn.

Quán Yên Vui Đống Đa – Hà Nội

Mấy ngày này, các chuyến bay giá rẻ đang đưa các tác viên của Quỹ Bông Sen lần lượt ra Hà Nội để hỗ trợ Quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội mở bán thử vào ngày 14/12/2020.