Tin tức – Giáo dục và dạy nghề

Từ Nụ Cười 3 đến Em Đến Trường

Nếu dự án Nụ Cười 1 và Nụ Cười 2 mang tính tiên phong thì dự án Nụ Cười 3 là một hình mẫu cho việc tổ chức và quản trị một quán cơm xã hội bán suất ăn giá rẻ 2.000 đồng.