Tin tức – Cứu trợ khẩn cấp

Trở lại Kỳ Sơn, Nghệ An

Sau đợt hỗ trợ khẩn cấp vào tháng 10/2022, chúng tôi đã có kế hoạch trở lại Kỳ Sơn để hỗ trợ phục hồi sau cơn lũ thế nhưng việc hỗ trợ hoãn lại đến cuối tháng 3 khi thời tiết thuận lợi hơn để có thể hỗ trợ gà cho bà con chăn nuôi.

CẢNH BÁO

Hiện nay, chúng tôi, Quỹ Từ thiện Bông Sen nhận được rất nhiều tin nhắn gửi về xác minh thông tin của một nhóm bạn lấy tên “Quỹ Từ thiện Bông Sen” để tiếp nhận thông tin hỗ trợ và kêu gọi đóng góp vào SỐ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN.