Tin tức khác

CẢNH BÁO

Hiện nay, chúng tôi, Quỹ Từ thiện Bông Sen nhận được rất nhiều tin nhắn gửi về xác minh thông tin của một nhóm bạn lấy tên “Quỹ Từ thiện Bông Sen” để tiếp nhận thông tin hỗ trợ và kêu gọi đóng góp vào SỐ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN.

Đôi dòng

Chia sẻ của nhà báo Trần Trọng Thức – chủ nhiệm quán cơm xã hội Nụ Cười 3 về dự án “Nụ Cười 3 –