Lịch sử

Một nhóm nhân viên từ một công ty nhỏ từ lâu vẫn thường có những hoạt động từ thiện tự phát (xem các hoạt động từ thiện của nhóm tại đây)


Quỹ Từ thiện Tình Thương TP Hồ Chí Minh
Để có thể làm được nhiều việc hơn, nhóm này đã xin thành lập một quỹ từ thiện hoạt động theo đúng pháp luật. Quỹ từ thiện đã được Uỷ Ban Nhân dân Tp Hồ Chí Minh chấp thuận theo quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012 với tên gọi chính thức là Quỹ Từ thiện Tình Thương thành phố Hồ Chí Minh.
Quỹ có vốn góp ban đầu là 500 triệu đồng, hoạt động trên các lãnh vực: trợ giúp dịch vụ y tế, trợ giúp suất ăn giá rẻ và giúp đỡ người nghèo trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh.


Với dự án trợ giúp y tế và trợ giúp người nghèo, tính đến tháng 1/2018, Quỹ Từ thiện Tình Thương đã trợ giúp 357 trường hợp với số tiền tổng cộng 3.249.042.500 đồng. Dự án y tế với các chương trình lớn: chương trình Ngăn ngừa trốn viện, chương trình Giúp giảm đau và chương trình Đừng tuyệt vọng.


Với dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ, Quỹ đã hợp tác với các đối tác thành lập được 6 quán cơm Nụ Cười với mô hình bán suất ăn giá rẻ cơm 2.000 đồng và món nước 1.000 đồng trên địa bàn TP.HCM. Ra ra mắt Quán cơm xã hội Nụ Cười đầu tiên vào tháng 10/2012, đến tháng 3/2013, quán cơm Nụ Cười 2 được thành lập. Tiếp sau đó là quán cơm Nụ Cười 3 vào tháng 5/2013, quán Nụ Cười 4 vào tháng 9/2013, quán Nụ Cười 6 vào tháng 10/2013 và quán cơm Nụ Cười 7 thành lập vào tháng 11/2015. Đến tháng 12/2017, hệ thống quán cơm Nụ Cười cán mốc 2 triệu suất ăn giá rẻ được bán ra từ năm 2012.


Quỹ Từ thiện Bông Sen
Nhằm mục đích mở rộng hoạt động ra phạm vi toàn quốc, nhóm từ thiện này đã xin phép mở rộng phạm vi hoạt động ra cả nước với nguồn vốn góp ban đầu là 5 tỷ đồng để thành lập Quỹ Từ thiện Bông Sen. Quỹ Từ thiện Bông Sen là Quỹ từ thiện tư nhân được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-BNV do Bộ Nội vụ cấp phép ngày 5 tháng 1 năm 2018 và Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ số 745/QĐ-BNV do Bộ Nội Vụ ban hành ngày 3 tháng 5 năm 2018. Quỹ Bông Sen là phiên bản mở rộng của Quỹ từ thiện Tình Thương thành phố Hồ Chí Minh ra phạm vi toàn quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 7 năm 2018.


Quỹ Từ thiện hoan nghênh được hợp tác với tất cả mọi người, mọi giới quan tâm đến những việc từ thiện.