Xây dựng

 • Đang vận động
  Có thời hạn
  Thời gian còn lại trước khi khoá sổ
  Cập nhật: Đến ngày 25/09/2018 Dự án “Chung tay cùng bà con tuyến kênh Phèn, xã Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang xây con đường mong ước” đã vận động đủ số tiền còn thiếu để triển khai dự án. Quỹ sẽ ngưng nhận đóng góp cho dự án này. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin, hình ảnh sau khi hoàn thành dự án. Dự kiến dự án sẽ triển khai vào tháng 11/2018, sau khi hết mùa mưa. Xin cám ơn các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp.
  Đã góp được: 22,450,000₫
  Cần huy động: 22,000,000₫