Kỳ 419: Gia cảnh khốn khó không tiền cho mẹ điều trị tiếp

Bệnh nhân Trần Thị Phụng (sinh năm 1942), quê Thành phố Hồ Chí Minh,