Kỳ 421: Con mất, vợ bệnh nặng, người chồng nghèo lâm cảnh túng quẫn

Bệnh nhân Trương Thị Mười (sinh năm 1980) quê An Giang,