Phở Cho Mọi Người

Dự án “Phở Cho Mọi Người” là chương trình tài trợ chi phí bán món nước cho các quán cơm Nụ Cười của nhóm bạn “Ngày thứ Năm Hạnh Phúc”