Là Quỹ từ thiện hoạt động mở rộng với rất nhiều nhà hảo tâm từ các nơi đóng góp, Hội đồng quản lý Quỹ ý thức đầy đủ về bổn phận giám sát, quản lý tài chính minh bạch và rõ ràng. Quỹ từ thiện Tình Thương rất may mắn nhận được sự hỗ trợ kiểm toán tài chính miễn phí năm 2013 từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, một công ty kiểm toán rất có uy tín trên toàn cầu.

 

Từ ngày 15/3/2014, các chuyên viên kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện công việc kiểm toán sổ sách và chứng từ kế toán Quỹ Từ thiện Tình Thương theo quy định, khảo sát quy trình làm việc thực tế tại các quán cơm Nụ Cười nằm trong dự án suất ăn giá rẻ của Quỹ, đồng thời cũng đưa ra những góp ý rất giá trị để hoàn chỉnh các chuẩn mực kế toán theo quy định kế toán Việt Nam và quốc tế.

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam kết luận “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu,tình hình tài chínhcủa Quỹ vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, tổng hợp tình hình kinh phí, và báo cáo thu, chi hoạt động của Quỹ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được hoạch toán dựa trên cơ sở thực thu, thực chi, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động của Quỹ, và theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong việc hạch toán kế toán

Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Xin được ghi nhận quá trình làm việc hết sức nghiêm túc, chuyên nghiệp trong nhiều tuần của các anh chị để đưa ra được kết luận chính xác nhất.

Xem toàn văn báo cáo kết quả kiểm toán đầy đủ tại đây