Kỳ 398: Không tiền, vợ bệnh, cháu thơ dại, người chồng khốn đốn

Bệnh nhân Nguyễn Thị Bo (sinh năm 1964) quê Tây Ninh,