Kỳ 406: Người vợ nghèo lâm cảnh khốn cùng không tiền cho chồng điều trị tiếp (Cập nhật ngày 09/04/2019)

Cập nhật: Sáng ngày 09/04/2019, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã hỗ trợ lần 2 số tiền 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Nguyen Kim Hai hỗ trợ đến bệnh nhân Đỗ Văn Hiệp.