Kỳ 415: Xin chung tay giúp bé Sâng bị u hốc mắt (Cập nhật ngày 11/06/2019)

Cập nhật: Ngày 11/06/2019, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã trao tặng lần 2 số tiền 1.000.000 đồng từ nhà hảo tâm Le Nhut Minh,