Kỳ 440: “Cầu xin mọi người hãy cứu lấy con em!”

Bệnh nhân Nguyễn Ái Vy (sinh ngày 27/02/2019) quê tại Sóc Trăng.