Kỳ 451: Khánh kiệt vì chữa bệnh cho con

Bệnh nhân Thạch Minh Phụng (sinh năm 2003) quê Đồng Tháp.