Kỳ 432: Xin hỗ trợ 20 triệu cho bé Phát vượt qua 2 lần phẫu thuật

Bệnh nhân Nguyễn Văn Phát (sinh năm 2011) quê ở Hà Nội.