Kỳ 438: Xin giúp bé Tuấn 20 triệu đồng phẫu thuật dị dạng mạch máu

Bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 2003) quê tại Kiên Giang,