Áo Yên Vui cho quán Yên Vui

Quỹ Từ thiện Bông Sen đang triển khai hệ thống quán cơm Nụ Cười tại Sài Gòn và quán Yên Vui tại Đà Nẵng,