Lịch nghỉ bán của các quán cơm trong dịp Tết Nguyên Đán 2020

Thông báo lịch nghỉ bán của các quán cơm trong hệ thống quán cơm Xã hội Nụ Cười và quán cơm Yên Vui trong dịp Tết Nguyên Đán 2020: