Ly Vu

Ly Vu

This author Ly Vu has created 312 entries.

BÀN GIAO CHIẾC XE SỐ 30

Trong chuyến công tác vừa rồi, BQL Quỹ đã kịp bàn giao chiếc xe ba bánh điện đến anh Dương tại Quán Yên vui Tân Triều-Hà Nội.

RỘN RÀNG MÙA TRUNG THU

Trong những ngày qua, các Tác viên Quỹ Từ thiện Bông Sen từ các Quán Nụ Cười và Yên Vui tất bật hơn hẳn.